Chào mừng bạn đến với website THCS Bạch Đằng

Điạ chỉ: An Lạc 2 - Sở Dầu - Hồng Bàng - Hải Phòng

Điện thoại: 02253527988

Email: thcsbachdang@hongbang.edu.vn

Mô tả:

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thu Hà
Nguyễn Thị Thu Hà

Ngày sinh: 30/10/1971

Dân tộc: Kinh

Quê quán: An Lão - Hải Phòng

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0914689782

Email liên lạc: Thuha3010.ngt@gmail.com

Phó Hiệu trưởng

Đào Thị Hoa
Đào Thị Hoa

Ngày sinh: 13/11/1968

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Kiến Thuỵ - Hải Phòng

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0982826794

Email liên lạc: daohoa@hongbang.edu.vn