Chào mừng bạn đến với website THCS Bạch Đằng
Thứ ba, 23/11/2021, 10:4
Lượt đọc: 10

Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT ban hành kèm theo thông tư 58/2021/TT/BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2021 của Bộ giáo dục đào tạo.

Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT ban hành kèm theo thông tư 58/2021/TT/BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2021 của Bộ giáo dục đào tạo.

thong-tu-58-bgddt23820218225202219-1_136202210.doc

Tác giả: admin

152