Chào mừng bạn đến với website THCS Bạch Đằng

Điạ chỉ: An Lạc 2 - Sở Dầu - Hồng Bàng - Hải Phòng

Điện thoại: 02253527988

Email: thcsbachdang@hongbang.edu.vn

Mô tả:

Hiệu trưởng

Đỗ Thị Thủy Huệ
Đỗ Thị Thủy Huệ

Ngày sinh: 13/1/1970

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Lâm Động - Thủy Nguyên - Hải Phòng

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0934307279

Email liên lạc: ngohuenguyentrai@gmail.com

Phó Hiệu trưởng

Đào Thị Hoa
Đào Thị Hoa

Ngày sinh: 13/11/1968

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Kiến Thuỵ - Hải Phòng

Trình độ :12/12

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0982826794

Email liên lạc: daohoa@hongbang.edu.vn

TRƯỜNG THCS BẠCH ĐẰNG

Địa chỉ: An lạc 2 - Phường Sở Dầu- Quận Hồng Bàng - Thành phố Hải Phòng

Số điện thoại: 02253.527.988